Chatbot cho thương mại điện tử: Conversational Commerce và Bot bán lẻ

Chatbot cho thương mại điện tử: Conversational Commerce và Bot bán lẻ

Chatbot thông minh cho Thương mại Điện tử Thương mại đàm thoại và bot bán lẻ Chatbot thương mại điện tử đang chứng tỏ vai trò quan trọng trong việc cung cấp trải nghiệm người dùng chất lượng cho khách hàng trên các nền tảng thương mại điện tử. Chatbot thương mại điện...
Trợ lý Ảo Ngân hàng

Trợ lý Ảo Ngân hàng

Trên thế giới, nhiều nhà lãnh đạo trong lĩnh vực fintech đã xây dựng các trợ lý ảo (chatbot), mang đến cho khách hàng những trải nghiệm nói chuyện với chúng như nói với các nhân viên ngân hàng thực sự. Nhiều ngân hàng đang đưa kênh mới này như là một ưu tiên hàng đầu...