Trợ lý Ảo Ngân hàng

Trợ lý Ảo Ngân hàng

Trên thế giới, nhiều nhà lãnh đạo trong lĩnh vực fintech đã xây dựng các trợ lý ảo (chatbot), mang đến cho khách hàng những trải nghiệm nói chuyện với chúng như nói với các nhân viên ngân hàng thực sự. Nhiều ngân hàng đang đưa kênh mới này như là một ưu tiên hàng đầu...
CỐ VẤN ROBOT – ROBO ADVISOR

CỐ VẤN ROBOT – ROBO ADVISOR

1. CỐ VẤN ROBOT LÀ GÌ? Cố vấn robot là các nền tảng kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch tài chính tự động, dựa trên thuật toán hoàn toàn tự động hoặc chỉ có sự giám sát tối thiểu của con người. Một cố vấn robot điển hình thu thập thông tin từ khách hàng về...
NGÂN HÀNG SỐ

NGÂN HÀNG SỐ

1. NGÂN HÀNG SỐ LÀ GÌ? Theo Gaurav Sarma (2017), Ngân hàng số (Digital Banking) là một hình thức ngân hàng số hóa tất cả những hoạt động và dịch vụ ngân hàng truyền thống. Nói cách khác, tất cả những gì khách hàng có thể thực hiện ở các...
CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH – FINTECH

CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH – FINTECH

1. TỔNG QUAN FinTech là công nghệ và sự đổi mới nhằm mục đích cạnh tranh với các phương pháp tài chính truyền thống trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính. Đây là ngành mới tập trung sử dụng các công nghệ để hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên có một điểm...
PAYMENT SERVICES DIRECTIVE 2 (PSD2)

PAYMENT SERVICES DIRECTIVE 2 (PSD2)

1. PSD2 là gì? Tuy thuật ngữ PSD2 mang hơi hướng kỹ thuật, nhưng sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, vì trong các bạn hầu như ai cũng có cho mình vài ba tài khoản ngân hàng, và hàng loạt dữ liệu bị/được thu thập để tạo thành nguồn đầu vào...