Trợ lý Ảo Ngân hàng

Trợ lý Ảo Ngân hàng

Trên thế giới, nhiều nhà lãnh đạo trong lĩnh vực fintech đã xây dựng các trợ lý ảo (chatbot), mang đến cho khách hàng những trải nghiệm nói chuyện với chúng như nói với các nhân viên ngân hàng thực sự. Nhiều ngân hàng đang đưa kênh mới này như là một ưu tiên hàng đầu...
NGÂN HÀNG SỐ

NGÂN HÀNG SỐ

1. NGÂN HÀNG SỐ LÀ GÌ? Theo Gaurav Sarma (2017), Ngân hàng số (Digital Banking) là một hình thức ngân hàng số hóa tất cả những hoạt động và dịch vụ ngân hàng truyền thống. Nói cách khác, tất cả những gì khách hàng có thể thực hiện ở các...
NamiQ AI tham gia hệ sinh thái OpenBankProject

NamiQ AI tham gia hệ sinh thái OpenBankProject

NamiQ tham gia hệ sinh thái OpenBankProject để đổi mới trải nghiệm khách hàng ngân hàng NamiQ tham gia hệ thống sinh thái OpenBankProject để cung cấp các sản phẩm và giải pháp của NamiQ cho các ngân hàng kỹ thuật số và các công ty công nghệ cao trên toàn thế giới. Th3...